Početna / Vesela slova, vesele brojke

Vesela slova, vesele brojke

31.3.2020.

Vesela slova, vesele brojke

Draga djeco i roditelji,

kako bi vrijeme u krugu obitelji proteklo što zabavnije, nudimo vam nekoliko ideja za aktivnosti.

„PRSTIĆI KORAČAJU“ (grafomotorika)

Potreban materijal: papir, olovka

Opis aktivnosti: na papiru nacrtajte vijugavi puteljak, a dijete po njemu treba prijeći prstićem (kao predvježba pisanja)

Cilj aktivnosti: razvoj okulomotorne koordinacije, preciznosti, orijentacije na papiru

„ČAROBNI LETEĆI TEPIH“ (predmatematička vještina)

Potreban materijal: kolaž papir, manje igračke iz neposredne blizine

Opis aktivnosti: pred dijete se stavi nekoliko kolaž papira različitih boja koji predstavljaju leteći tepih i koji su spremni ukrcati putnike, tj. manje igračke odgovarajućih boja (npr. crvene igračke na crveni tepih). Ukoliko imate više djece, igra može biti i kao natjecateljska: tko će prije ukrcati putnika ili tko će pronaći više putnika.

Cilj aktivnosti: opažanje svijeta oko sebe senzornim modalitetom – vidom, voljno usmjeravanje pažnje i usredotočenost na aktivnost, prepoznavanje i imenovanje boje

„GLEDA TE…“ (predčitačka vještina)

Opis aktivnosti: dijete pažljivo sluša, a odrasli imenuje živa i neživa bića. Ako roditelj spomene živo biće, dijete treba za ispravan navod pljesnuti rukama (npr. gleda te mačka – pljesak), a kad roditelj spomene neživo biće, dijete ne radi ništa (npr. gleda te knjiga – /)

Cilj aktivnosti: slijediti i poštivati dogovorena pravila, uživanje u procesu rada te zainteresiranost, klasifikacija, tj. sposobnost pronalaženja zajedničkog svojstva  – živo/neživo, proširivanje vokabulara

„MOJE SLOVO“ (predčitačka vještina)

Potreban materijal:  papir A4, razni časopisi, novine, katalozi, škare i ljepilo

Opis aktivnosti: dijete treba iz novina, časopisa ili kataloga izrezati što više glasova kojim počinje njegovo ime

Cilj aktivnosti: razvoj preciznije senzomotorike, tj. izrezivanje škarama jednostavnih oblika i ispravno nanošenje ljepila, razvoj fonološke i fonemske svjesnosti, tj. uočavanje prvog glasa u riječi, uživanje u procesu rada

„SKRIVENA PORUKA“ (predmatematička vještina)

Potreban materijal: papir A4, bijela pastela, vodena boja

Opis aktivnosti: objasnite djetetu da treba na papiru napisati svoju tajnu šifru koja se sastoji od nekoliko brojaka (prema djetetovoj želji, odnosno poznavanju simbola za brojeve). Potom tajnu šifru obojite vodenim bojama. Što se desilo? Iznenađenje! Vaša tajna šifra više nije tajna. Postala je vidljiva.

Cilj aktivnosti: prepoznavanje i imenovanje simbola za brojeve, iskazivanje znatiželje za nove igre i ideje, kognitivna fluentnost (maštovitost u smišljanju ideja i brojnih odgovora), razvoj okulomotorne koordinacije (pravilan hvat pisaljke, slijed pisanja s lijeva na desno, sigurno povlačenje ravnih i zakrivljenih crta)